THE HAMPTONS HỒ TRÀM

Tổng quan

Chủ đầu tư:

Tanzanite International

Giá bán:

20 tỷ

Tiến độ:

Đã khởi công

Hoàn thành:

Đang cập nhật

Vị trí:

Đường Ven Biển, Hồ Tràm, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

Lagoona Bình Châu Integrated Resort

Tổng quan

Chủ đầu tư:

Dat Gia Real Estate

Giá bán:

8 tỷ

Tiến độ:

Đang hoàn thiện

Hoàn thành:

Quý IV/2020

Vị trí:

Đường Ven Biển, Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu

KHU DÂN CƯ TÂN HƯƠNG

Tổng quan

Chủ đầu tư:

Giá bán:

5,6 tr/m2

Tiến độ:

Đã hoàn thiện

Hoàn thành:

Đang cập nhật

Vị trí:

Tân Hương - Châu Thành - Tiền Giang

ĐẤT NỀN HỒ TRÀM VILLA

Tổng quan

Chủ đầu tư:

Giá bán:

5,2 tr/m2

Tiến độ:

Đang hoàn thiện

Hoàn thành:

Đang cập nhật

Vị trí:

Phước Thuận - Hồ Tràm - BRVT

68 LONG ĐIỀN TOWNHOUSE

Tổng quan

Chủ đầu tư:

Đang cập nhật

Giá bán:

6,99 - 9,99 tr/m2

Tiến độ:

Đang hoàn thiện

Hoàn thành:

Đang cập nhật

Vị trí:

Tam Phước - Long Điền - Bà Rịa Vũng Tàu

ĐẤT NỀN BIỆT THỰ BIỂN OCEAN VILLA – GIAI ĐOẠN 2

Tổng quan

Chủ đầu tư:

WowHomes

Giá bán:

3,5 - 4,5 triệu/m2

Tiến độ:

Đang thi công

Hoàn thành:

Quý IV/2019

Vị trí:

Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

ĐẤT NỀN BIỆT THỰ BIỂN OCEAN VILLA – GIAI ĐOẠN 1

Tổng quan

Chủ đầu tư:

WowHomes

Giá bán:

3,5 - 4,5 triệu/m2

Tiến độ:

Đang hoàn thiện

Hoàn thành:

Quý II/2019

Vị trí:

Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu

SUN PREMIER VILLAGE THE EDEN BAY

Tổng quan

Chủ đầu tư:

Sun Group

Giá bán:

40 - 60 tỷ

Tiến độ:

Đang thi công

Hoàn thành:

Quý IV/2019

Vị trí:

Mũi Ông Đội, Phú Quốc, Kiên Giang

SUN PREMIER VILLAGE PRIMAVERA

Tổng quan

Chủ đầu tư:

Sun Group

Giá bán:

20 - 40 tỷ

Tiến độ:

Đang hoàn thiện

Hoàn thành:

Quý IV/2019

Vị trí:

An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang